You are currently viewing Bimerg zmienia nazwę na BUDMAT STEEL!

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Bimerg, z dniem 29.08.2023 r. zmieniła nazwę na BUDMAT STEEL. Nowa nazwa jest krokiem w kierunku konsolidacji działań GRUPY BUDMAT oraz wzmocnienia jej tożsamości wizualnej i handlowej.

Zmiana nazwy nie wpłynie w żaden sposób na dotychczasowe relacje z klientami, partnerami oraz dostawcami. Bez zmian pozostają zasady działania firmy, profil działalności oraz adres.

Przez lata działalności, GRUPA BUDMAT rozwija się dynamicznie, budując różnorodne kompetencje oraz osiągając sukcesy na wielu rynkach, także zagranicznych. Bimerg odgrywa ważna rolę w realizacji strategii rozwoju, przyczyniając się do osiągania stawianych celów biznesowych, zdobywania zaufania klientów oraz partnerów.

Głównym celem zmiany nazwy spółki Bimerg na BUDMAT STEEL jest podkreślenie i umocnienie naszej pozycji na rynku, wykorzystanie efektu skali działalności i efektów synergii biznesowych.

Jednolita nazwa spółek w całej GRUPIE odzwierciedla naszą wspólną wizję, wartości oraz zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług.

Dziękujemy naszym interesariuszom za zaufanie.

www.budmatsteel.com